Hur du hittar den bästa juristen eller advokaten för din vårdnadstvist

Letar du efter den bästa juristen eller advokaten för din vårdnadstvist? Då har du kommit rätt.

Här presenterar vi vår egen process för att välja ut de jurister och advokater vi rekommenderar.

Du kan ringa oss direkt på 010 – 33 70 300 för att boka in 20 minuters gratis konsultation med en av våra utvalda  jurister eller advokater. Vill du söka upp ett ombud själv, ger artikeln dig lite tips på vilka fallgropar du bör undvika.

Första tipset – Exkludering

Vi började, precis som du, med att försöka hitta “den bästa advokaten för vårdnadstvist”. Efter ett tag insåg vi att det är för svårt att avgöra vem som är “bäst”. Det finns inget svenskt mästerskap i vårdnadstvister, med en klar vinnare.

Vi kom fram till att en bättre strategi för oss var att börja i andra ändan och exkludera dem som förmodligen inte är det mest lämpliga valet.

Sedan, steg för steg, exkluderar vi fler och fler, tills vi har en grupp av jurister och advokater som troligen är de mest lämpliga.

Så hur vet man vilka man ska exkludera?

Långt ifrån alla jurister arbetar med vårdnadstvister

Enligt Google finns det 27 000 yrkesverksamma jurister i Sverige. Men bara för att någon är jurist, betyder det inte att de är lämpliga att hantera en vårdnadstvist.

Inte alla har erfarenhet från domstol

Eftersom vårdnadstvister ofta hamnar i tingsrätten, är det viktigt att ha någon med både kunskap och praktisk erfarenhet av juridiken kring processrätt och exkludera övriga. Väldigt många av alla 27 000 jurister besöker aldrig eller mycket sällan tingsrätten i sitt dagliga arbete.

Tips: Fråga alltid om juristens eller advokatens erfarenhet av tvister på domstol.

Inte alla är specialiserade på vårdnadstvister

Av de jurister och advokater som har erfarenhet av tvister på tingsrätter, är det inte alla som är fokuserade på vårdnadstvister.

Inom juridiken finns olika rättsområden, exempelvis affärsjuridik, straffrätt med mera. Inom varje rättsområde finns det också olika inriktningar. En jurist som arbetar med familjerätt, kan t.ex. vara fokuserad på enbart arvsrätt. Ibland har de ett par olika inriktingar.

En jurist eller advokat med lång erfarenhet av tvister på tingsrätten är förmodligen kompetent och kapabel att hantera din vårdnadstvist. Men en jurist eller advokat med likvärdig erfarenhet av tvister med ett fokus på just vårdnadstvister, är i genomsnitt att föredra.

Tips: Fråga alltid om juristens eller advokatens erfarenhet av specifikt vårdnadstvister på domstol.

Statistik

Statistik

Av de cirka 27 000 yrkesverksamma juristerna i landet, identifierade vi ungefär 2000 ombud som hanterat minst en vårdnadstvist under det senaste året. Har en någon inte hanterat en enda vårdnadstvist under senaste året är de förmodligen inte fokuserade på vårdnadstvister och kan exkluderas.

Detta lämnar oss med ungefär 2000 ombud som har erfarenhet av processrätt (tvist på domstol) och specifikt av vårdnadstvister.

Av dessa 2000 ombud, hade cirka 1200 av dem hanterat endast 1-2 vårdnadsmål under året, vilket visserligen visar på ett visst fokus och erfarenhet. Men även om det är möjligt att någon bland dessa 1200 ombud är mer skickliga än de övriga 800 som hanterat fler än 1-2 mål, är det generellt sett oftast bättre att välja ombud med mer erfarenhet.

Så nu är det cirka 800 ombud kvar.

Av dessa 800 ombud kan ytterligare cirka 450 ombud, som endast hanterat 3-5 vårdnadsmål under året, också exkluderas om det inte finns speciella skäl, exempelvis språkkunskap för klienter som varken pratar svenska eller engelska.

Detta lämnar oss med ungefär 350 utvalda ombud.

Det är viktigt att notera att vår statistik inte är perfekt. Svårigheter att analysera data, exempelvis vårdnadsmål som flyttas mellan tingsrätter eller felregistreringar, kan påverka siffrorna. Dessutom kan faktorer som föräldraledighet etc påverka en jurists statistik.

Men trenden är tydlig: Vissa ombud specialiserar sig mer på vårdnadstvister än andra, och många klienter anlitar jurister där den enda vårdnadstvisten juristen hanterat under hela året, var deras.

Omdömen

Sök efter omdöme och juristens eller advokatens namn på Google. Dåliga omdömen behöver inte vara negativt. Många privatpersoner har svårt att avgöra vad som är realistiskt, både när det kommer till kostnad och tillgänglighet. Men finns det ett mönster av många, och väldigt dåliga omdömen kan det vara en varningsklocka.

Sök även på byråns namn.

Undersök eventuella anmärkningar på personen hos Advokatsamfundet.

Personkemi

Vårdnadstvister är känslomässigt tunga ärenden. Förmågan att hantera känslomässigt laddade situationer med takt och förståelse kan göra en stor skillnad i hur arbetet med ärendet fortskrider och hur du som klient känner dig. Det är inte alla jurister och advokater som passar in på den profilen, även om de är juridiskt skickliga.

Helst av allt vill du ha någon som är passionerad av barnrätt och verkligen bryr sig. En bra indikation på detta är antalet vårdnadsmål de har hanterat. Men även din magkänsla.

Tips: När du ringer en byrå, prata alltid direkt med den jurist eller advokat som ska ansvara för ditt ärende för att se om det känns rätt, innan du bestämmer dig för att anlita byrån. 

Tillgänglighet

Populära ombud är ofta de som har minst tid över. De är upptagna med förhandlingar eller andra klienter, vilket kan öka risken att de inte ger ditt ärende tillräckligt med uppmärksamhet.

Just dålig tillgänglighet, sena svar, att juristen eller advokaten inte verkar engagerad, är det vanligaste klagomålen vi sett under åren. På vårdnadstvist.se följer vi därför upp med alla som använder vår tjänst och kontrollerar att den jurist eller advokat vi rekommenderat är tillgänglig under tvistens gång. Skulle det inte vara så, ger vi ombudet feedback och händer det igen, stängs de av och får inte fler förmedlingar tills de hunnit ikapp med sina nuvarande klienter.

Tips: Fråga juristen eller advokaten om hur stor arbetsbörda de har för tillfället. Be ditt ombud förklara tydligt när det inte finns något hon eller han kan göra, t.ex. invänta svar från tingsrätten eller motpartens ombud.

Extra tips

Många tar emot klienter även om de inte är specialiserade på vårdnadsmål

När du ringer en juridisk byrå och frågar om hjälp med din vårdnadstvist är chansen stor att de är villiga att acceptera dig som klient, även om de inte är fokuserade på vårdnadstvister.

Tips: Att en juridisk byrå är villig att acceptera ditt ärende, betyder inte att de är specialiserade på vårdnadstvister. Så fråga alltid efter erfarenhet av specifikt vårdnadstvister på domstol, oavsett.

Sammanfattning

Att försöka identifiera det bästa ombudet kan vara svårt, eller rent av omöjligt. Men genom att istället exkludera ombud som statistiskt sett har lägre chans att vara ditt bästa val, kan du komma långt och undvika de värsta fallgroparna.

  • Fråga byrån exakt vilken jurist eller advokat som ska hantera ditt ärende.
  • Fråga personen hur många vårdnadstvister han eller hon hanterat, på domstol, senaste året. Be om målnummer, vilka tingsrätter målen hanterades på och bekräfta.
  • Fråga vad personens timkostnad är.
  • Fråga personen hur arbetsbördan ser ut för tillfället, om hon eller han verkligen har tid för ytterligare en klient.
  • Undersök eventuella anmärkningar hos Advokatsamfundet.
  • Undersök omdömen online.
  • Använd din magkänsla. Intervjua flera olika.
  • Be personen att löpande kommunicera vad som sker i ditt ärende, även om det inte saknar juridisk relevans.
  • Vill du byta ombud, så gör det så tidigt som möjligt.

20 minuters gratis konsultation

Ring 010 – 33 70 300 eller fyll i formuläret om du föredrar att bli uppringd.

*Max en konsultation per person.