GDPR: Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Vårdnadstvist.se är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in när du använder hemsidan.

Vilka uppgifter samlas in?

Kontaktuppgifter om du fyller i en intresseanmälan till en tjänst / nyhetsbrev. Syfte: För att kunna kontakta dig. Cookies sparas på din dator. Syfte: Annonser genom retargeting samt analys av trafikflöde och hur besökare använder hemsidan.

Radera uppgifter:

Du kan när som helst radera dina genom att kontakta oss. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från vårdnadstvist.se om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina person- uppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. Kontakta oss på info @ vårdnadstvist.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Camille Roux som du når på info @ vårdnadstvist.se.

Policy för cookies

Användning av cookies

Cookies är en liten textbaserad fil som sparas på din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Cookies ger information till ägaren av hemsidan, i detta fall vårdnadstvist.se. Varför använder vi cookies?

  • Anpassning och personalisering: Så att vi kan anpassa upplevelsen av vårdnadstvist.se, bland annat baserat på vad du har läst eller tittat på tidigare. Detta för att vi ska kunna presentera innehåll som är relevant för dig.
  • Google analytics. En mjukvara som tillhandahålls av Google för att vi ska kunna mäta och analysera trafik.
  • Hotjar. En mjukvara som tillhandahålls av Hotjar för att vi ska kunna mäta och analysera trafik.

Hur ändrar jag mina cookieinställningar?

Om du inte vill att vi samlar in cookies kan du ställa in din webbläsare så att den vägrar cookies eller att den varnar dig när cookies skickas. Om du väljer den här inställningen kan du dock inte komma åt vissa delar av vår webbplats. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den kommer att vägra cookies, fortsätter ditt system att acceptera cookies när du går in på vårdnadstvist.se Om du vill veta mer om cookies, inklusive hur du ser vilka cookies som har ställts in och hur du hanterar och tar bort dem, besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. För att välja bort att spåras av Google Analytics på alla webbplatser, besök http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Frågor, oro eller klagomål

Om du vill ställa frågor eller kommentera vår cookiepolicy, vänligen kontakta: Camille Roux på info @ vårdnadstvist.se